Секогаш на ваша страна во рудниците

За заштита на своите животи, рударите со генерации се потпираат на квалитетот на производите на Drager. Најновата технологија на Drager опфаќа интегриран концепт за безбедност што ја зголемува безбедноста на рудникот во 4 клучни аспекти:
* зголемување на безбедноста од респираторна заштита
* откривање на гас за секојдневната оперативна безбедност
* автономни самоспасители
* засолништа за итни случаи.