Секогаш на ваша странa при гаснење на пожар

Борбата со огнот е една од најтешките борби и поради тоа на вас ви е потребна високо квалитетна и проверена заштитна опрема.
Технологијата на Dräger е наменета да им помогне на пожарникарите да ја завршат својата работата брзо, безбедно и ефикасно. Гаснењето на пожарот со новите апарати на Dräger е значително олеснето а притоа и удобноста при носењето на истите е на високо ниво.