Секогаш на ваша страна во хемиската и нафтената индустрија

Drager е секогаш во тесна соработка со своите клиенти за да се постигне бескомпромисна состојба на безбедност и продуктивност. Увидот кој го врши Drager е со цел да се помогне за развој на технолошките иновации со кои се штитат работниците. Употребата на разните преносни детектори на Drager значително ја олеснуваат работата а притоа и ризиците со кои може да се соочи работникот се сведени на минимум.