Dräger X-am 7000

Dräger X-am 7000 претставува иновативо решение за симултано и континуирано мерење до 5 гасови. Овој уред е идеално решение во ситуација кога имате потреба од сигурно и прецизно мерење на концентрација на кислород, отровни и запаливи гасови и пареи.