Dräger X-am 5000

Dräger X-am 5000 претставува најмалиот светски уред со опсег на детекција до 5 гасови. Неговата компактност и ергономија го прават овој детектор идеален партнер за вашата лична заштита.