Dräger X-am 2500

Dräger X-am 2500 точно детектира O2, CO, NO2, SO2 и H2S. Овој уред е единствениот од 1-4 гас детектори кој ви е неопходен при мерења со широк опсег на апликации. X-am® 2500 се базира на технологија на сигурни сензори. Во комбинација со батеријата која има долг век и интуитивните операции во самиот апарат, овој уред претставува одличен чувар на безбедноста на работникот.