Dräger PSS® BG4 plus

Специјално развиен за тешки задачи (апарат со затворен круг на дишење) Dräger PSS® BG4 plus, претставува апарат со кој работникот добива бескомпромисна безбедност во комбинација со лесно дишење и комфорност при неговото носење.
Тој го снабдува лицето со кислород во токсични места и до 4 часови.