Dräger PSS 5000®

Dräger PSS 5000® SCBA претставува високо професионален противпожарен апарат за дишење. Напредната ергономија во комбинација со големиот избор на опции кои ги поседува, Dräger PSS 5000 му овозможува на корисникот удобност и флексибилност во моментите кога треба да се соочи со ситуација каде што е неопходно да има заштита при дишењето.