Dräger Polytron® 8720 IR

Dräger Polytron® 8720 IR претставува напреден предавател на одредена експлозија, кој се користи за детекција на јаглерод диоксид во проценти или ppm. Овој уред користи Dräger PIR 7200 инфрацрвен сензор кој може да биде потопен во вода без никакво оштетување.