Dräger Pac 7000

Dräger Pac 7000 овозможува сигурно предупредување против концентрација на присуство на 12 различни гасови, во зависност од тоа какви сензори има самиот уред. Dräger Pac 7000 има 5 годишна гаранција на H2S, O2 и на CO верзијата.