Dräger Pac 5500

Кога станува збор за безбедност на работното место – долготрајноста претставува клучен елемент. Dräger Pac 5500 е идеален уред за брзо и прецизно следење и детекција на јаглерод моноксид, сулфурводород или кислород. Долговечноста на Pac 5500 нема лимити.