Dräger Pac 3500

Уредите за безбедност на работното место секогаш треба да бидат брзи и прецизни. Тоа се главните причини зошто Dräger Pac 3500 е идеален за личен мониторинг особено на индустриски јаглерод моноксид, хидроген сулфид и кислород.
Овој детектор работи 2 години.