Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 претставува мултифункционален и универзален шлем за различните барања на спасувачките екипи за време на потрага и спасување, за интервенции во шумски предели, запалени грмушки и сообраќајни незгоди.
HPS® 3500 е мошне погоден за спасување од височини, вода и при секаков вид на техничка помош.