Dräger дрога тест 5000®

Дрога тест 5000® претставува мобилен детектор на 7 видови на дрога а потребна е само мала количина на плунка од испитаникот. Овој дрога тест ќе ви обезбеди точни резултати на било кое место многу побрзо отколку старите системи на анализа преку урина или примероци од крв.