Dräger CPS 7900

Херметички заштитен–непропустлив, Dräger CPS 7900 овозможува одлична заштита од индустриски хемикалии, биолошки агенси и други токсични супстанци. Неговиот иновативен материјал го прават ова одело подеднакво добро за работа во експлозивни области како и за работа со суптанции кои имаат многу ниска температура.