Dräger Bodyguard® 7000

Dräger Bodyguard® 7000 претставува електронски уред за континуирано следење на личните информации и оперативниот статус на апаратот за дишење Dräger PSS 5000/7000.