Dräger Accuro

Брзо мерење на гасови со една рака. Dräger Accuro детекторот на гасови претставува пумпа која ви дозволува да ги користите испробаните и тестирани Dräger цефчиња за земање на мерки во екстремни услови.