Dräger Interlock 7000

Drager Interlock 7000 претставува рачен детектор на алкохол во здивот кој не му дозволува на возачот да го стартува своето возило, односно го блокира истото доколку возачот е позитивен. Овој уред се пали мошне брзо и може да се испорача во пакет со камера и/или GPRS – по барање на крајниот корисник.