Dräger 7510

Компактен и робусен детектор за мерење на алкохол во здивот, посебно дизајниран за точно мерење или за употреба од страна на полицијата. Овој апарат подеднакво наоѓа широка примена и во трговијата и во индустријата.
Исто така Dräger 7510 може да се користи како релевантен доказен-тест материјал во согласност со локалните регулативи и одобренија.